Paweł Sokołowski

Paweł Sokołowski - Kierowca C+E

 

 

Kierowca z doświadczeniem na trasach Polska, Europa zachodnia, Wielka Brytania, Skandynawia

Kwalifikacje, certyfikaty, uprawnienia:

Prawo jazdy kategorii C+E
Własna działalność gospodarcza
Świadectwo Kwalifikacji
Karta Kierowcy (do tachografu cyfrowego)
Zaświadczenie ADR (zakres podstawowy + cysterny)
Uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych z towarami niebezpiecznymi
Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
Badania psychotechniczne
Badania lekarskie
Uprawnienia operatora wózków widłowych
Zaświadczenie o niekaralności

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko: Paweł Sokołowski
Telefon: (+48) 603 600 995
E-mail: Pawel.J.Sokolowski@gmail.com
Miejsce zamieszkania: Toruń